Image by Mark Farías

O NAS

Jesteśmy firmą prywatną, założoną w marcu 1988 roku

Jesteśmy Firmą prywatną z całkowicie polskim kapitałem, działającą na rynku od 1988 r.

Z racji wcześniejszych doświadczeń zawodowych szczególnie dobrze znamy

i rozumiemy problematykę związaną z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

wodociągowych. Dlatego tak duża część historii naszej firmy związana jest z właśnie

z WODĄ i szeroko pojętą gospodarką komunalną.

Systemy GW MAX oraz MINI GW pozwalające  na zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym zajmującym się dostawą wody, odprowadzaniem ścieków a także wywozem odpadów i gospodarką mieszkaniową wdrożone już został w całym kraju, w blisko dwustu  miejskich i gminnych przedsiębiorstwach komunalnych.

Ponieważ systemy te  zintegrowane zostały z Systemami COMARCH ERP XL

oraz COMARCH ERP OPTIMA Firmy COMARCH S.A -najchętniej kupowanymi systemem klasy ERP w Polsce, nasi klienci mają możliwość wyboru interesujących ich funkcjonalności z bogatej oferty Firmy która jak nikt dba o dobry serwis dając gwarancję że jej produkty działają zgodnie z obowiązującym prawem nie tylko w chwili zakupu, ale także w trakcie całej późniejszej eksploatacji.

 

W naszym rozwiązaniu klienci mogą w bieżącej działalności szeroko wykorzystywać możliwości mobilnych terminali, pozwalających na bieżącą wymianę informacji z bazą danych umieszczoną na serwerze.

Kolejnym bardzo intensywnie rozwijanym produktem jest system do kompleksowej obsługi gospodarki mieszkaniowej gdzie terminale mobilne dokumentujące pracę w terenie znajdują również szerokie zastosowanie.

Od wielu lat z powodzeniem realizujemy również różne projekty z dziedziny sterowania, pomiarów, wizualizacji procesów przemysłowych, czy też automatyzujące prace na styku systemu biznesowego i przemysłowego.

Przykładem jest tutaj system "SKON" (System Kompleksowej Obsługi Nalewu) zapewniający bezobsługowy załadunek paliw do cystern samochodowych w dużej bazie magazynowej przemysłu naftowego.

JACEK KAWA - PREZES ZARZĄDU

OFERTA

Nasza oferta obejmuje

Systemy dla przedsiębiorstw wodociągowych, czyli m.in.:

 • ewidencja punktów i odbiorców,

 • rozliczenia i płatności masowe,

 • obsługa bazy zdarzeń,

 • integracja z systemami ERP Comarch.

 • integracja z Internetowym Biurem Obsługi.

Systemy dla przedsiębiorstw komunalnych - obsługa:

 • spółdzielni mieszkaniowych,

 • przedsiębiorstw utylizacji i recyklingu odpadów,

 • zakładów gospodarki komunalnej.

Internetowe Biuro Abonenta:

 • zarządzanie umowami,

 • obsługa płatności,

 • indywidualne konta klienckie.

Aplikacje mobilne wspomagające nadzór nad przebiegiem procesów:

 • awarie wodociągowe,

 • wymiana sprzętu,

 • przewóz towarów,

 • inne.

Łatwe dostosowanie do wymagań użytkowników.

Systemy automatyki przemysłowej:

 • sterowanie procesami,

 • wizualizacja,

 • archiwizacja i analiza zdarzeń.

 

Wybrane projekty

 • Interfejs SAP R3

 • ZAKŁADOWA BAZA INFORMACJI

 • PIERWOTNA BAZA ZDARZEŃ PBZ

 • SYSTEM PŁATNOŚCI MASOWYCH

 

Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki

"GIGA" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 229
40-600 Katowice

NIP   634-013-53-28

REGON   008120130

KRS 0000058784

DUNS 522255470

Wysokość kapitału: 50000 zł.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

KONTAKT

nr konta: ING/BS 56 1050 1214 1000 0022 9312 1683

tel. 32 257 01 34
32 251 40 36
32 257 01 35

Mail   giga@giga.katowice.pl