top of page

Polityka prywatności

Strona www.strona.giga.katowice.pl (dalej "strona") jest administrowana przez firmę ZPiWSI GIGA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na ul. Tadeusza Kościuszki 229 (Polska). Firma GIGA jest również Administratorem danych zbieranych z wykorzystaniem tej strony.

Zakres przetwarzanych danych

 

Jedynymi danymi osobowymi, pozyskiwanym przez Administratora dzięki stronie są dane przekazane w formularzu kontaktowym. Dane te obejmują przynajmniej Imię oraz adres e-mail oraz dowolne inne kategorie przekazane z własnej woli przez użytkownika w polu „Wiadomość”. Dane te są wysyłane do administratora w formie wiadomości e-mail.

 

Do działania strona wykorzystuje jednak usługi stron trzecich, w szczególności Wix.com. Usługi te wymagają do poprawnego działania tzw. ciasteczek (cookies), czyli niewielkich porcji informacji przechowywanych w przeglądarce i wysyłanych automatycznie do serwera. Lista ciasteczek zamieszczona jest m.in. na stronie https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site i obejmuje przynajmniej (XSRF-TOKEN, hs, svSession). Polityka prywatności firmy Wix.com dostępna jest pod adresem https://pl.wix.com/about/privacy.

Ciasteczka

Zgodnie z powyższymi informacjami, strona wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies). Dane wysyłane za pośrednictwem ciasteczek są przetwarzane przez firmę Wix.com zgodnie z jej polityką prywatności dostępną pod adresem https://pl.wix.com/about/privacy.

Po otwarciu strony można wybrać, czy akceptuje się tylko niezbędne do działania pliki cookie, czy wszystkie pliki - także te, które analizują sposób przeglądania strony.

Kontakt z administratorem

Aby skontaktować się z administratorem w celu zarządzania danymi osobowymi wykorzystaj adres daneosobowe@giga.katowice.pl i przedstaw swoje żądania lub prośby.

Okres przechowywanych danych

Dane przechowywane będą tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji sprawy, która zostanie zgłoszona za pośrednictwem formularza (typowo 1 tydzień do 1 roku).

Wniesienie skargi

Ze względu na fakt przetwarzania danych osobowych przez Administratora, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie danych stronom trzecim

Przekazane w formularzu kontaktowym dane mogą być dalej przekazane podmiotom współpracującym lub organom władzy w przypadku, jeżeli realizacja sprawy (w szczególności zawarcie umowy) tego wymaga. Podmioty takie są związane z Administratorem umową dot. powierzenia danych.

 

Bezpieczeństwo

Strona zabezpieczona jest mechanizmem bezpieczeństwa TLS (umożliwiającym m.in. szyfrowanie). Przekazane w formularzu dane są jednak dalej przekazywane z wykorzystaniem tradycyjnej poczty e-mail (protokół SMTP), która nie gwarantuje typowo podobnej ochrony. Przekazywanie poufnych danych w formularzu nie jest zalecane.

 

Katowice, 17 sierpnia 2022

bottom of page